Anul 2017 cereri de ofertă

Modernizare str. Muncii, str. Jiu, str. Cosacu, aleea 2 Dealul Perilor, aleea 3 Dealul Perilor.
Nr. crt. Denumire document Vizualizează
1 Anunț intenție. vezi documentul
2 Caiete de sarcini. vezi documentul
3 Liste de cantități. vezi documentul
4 Memoriu tehnic / piese scrise. vezi documentul 
5 Memoriu tehnic / piese desenate. vezi documentul
6 Proces – Verbal al ședinței de evaluare. vezi documentul

Construire teren de sport cu suprafața sintetică și împrejmuire, în satul Bucovăț.
Nr. crt. Denumire document Vizualizează
1 Anunț de intenție. vezi documentul
2 Caiete de sarcini. vezi documentul
3 Liste de cantități. vezi documentul
4 Memoriu tehnic / piese scrise. vezi documentul
5 Memoriu tehnic / piese desenate. vezi documentul
6 Proces – Verbal al ședinței de evaluare. vezi documentul

   Construire podeț dalat peste Valea Cosacu
Nr. crt. Denumire document Vizualizează
1 Anunț de intenție. vezi documentul
2 Caiete de sarcini. vezi documentul
3 Liste de cantități. vezi documentul
4 Memoriu tehnic / piese scrise. vezi documentul
5 Memoriu tehnic / piese desenate. vezi documentul
6 Proces – Verbal al ședinței de evaluare. vezi documentul