DISPOZIȚII 2018

IUNIE 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
89 04.06.2018 Privind delegarea atribuțiilor de casier d-nei FLOREA ALISA – FLORENTINA, bibliotecar în cadrul primăriei com. Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare

MAI 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
88 23.05.2018 Privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal. vizualizare

APRILIE 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
80
18.04.2018
Privind convocarea Consiliului Local Bucovăț, județul Dolj, în ședința ordinară în data de 24.04.2018. vizualizare
79
03.04.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul “Construire dispensar medical, com. Bucovăț, sat Bucovăț, jud. Dolj”.
vizualizare
78 02.04.2018 Privind desemnarea d-lui NICHITA VALENTIN – IOAN, responsabil cu activitatea de arhivă în condițiile prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare. vizualizare

MARTIE 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
75
20.03.2018
Privind mutarea temporară, pe o perioadă de 6 luni d-nei FOTA EMILIA – FLORENTINA – Inspector grad profesional principal, clasa I, de la Compartimentul Urbanism la Compartimentu Agricol din cadrul primăriei com. Bucovăț, jud. Dolj.
vizualizare
74
20.03.2018
Privind convocarea Consiliului Local Bucovăț, județul Dolj, în ședința ordinară în data de 27.03.2018.
vizualizare
73
15.03.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, ce urmează a fi depuse pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii.
vizualizare
72
14.03.2018
Privind mutarea de la Compartimentul Agricol, începând cu data de 15.03.2018, a d-nei FOTA EMILIA – FLORENTINA – Inspector grad profesional principal, clasa I, la Compartimentul Urbanism din cadrul primăriei com. Bucovăț, jud. Dolj.
vizualizare
71 09.03.2018 Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cazul procedurii de achiziție privind obiectivul “Modernizare DC97, DC11 Besnea, DC12 Dudu, în com. Bucovăț, jud. Dolj”. vizualizare

FEBRUARIE 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
62
28.02.2018
Privind numirea doamnei TOANĂ NICOLETA ALINA, funcționar public definitiv, inspector clasa I, grad profesional Asistent, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bucovăț, județul Dolj vizualizare
61
 28.02.2018 Privind numirea domnului MARCIU DARIUS – ADRIAN, funcționar public definitiv, inspector clasa I, grad profesional Asistent, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bucovăț, județul Dolj.
vizualizare 
58
26.02.2018
Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări pentru investiția “Construire dispensar medical, com. Bucovăț, sat Palilula, jud. Dolj”.
vizualizare
57
22.02.2018
Privind încetarea raportului de serviciu al doamnei ZIDARU DANIELA, consilier superior în cadrul primăriei Bucovăț, începând cu data de 01.02.2018.
vizualizare
56
19.02.2018
Privind convocarea Consiliului Local Bucovăț, județul Dolj, în ședința ordinară în data de 26.02.2018.
vizualizare
55 16.02.2018 Privind numirea doamnei VOINEA LOREDANA VASILICA, funcționar public definitiv, inspector clasa I, grad profesional Asistent, în aparatul de specialitate al primarului comunei Bucovăț, județul Dolj.
vizualizare

IANUARIE 2018
Nr. dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizare
49
30.01.2018
Privind majorarea indemnizației Primarului comunei Bucovăț. vizualizare
48
30.01.2018
Privind majorarea indemnizației Viceprimarului comunei Bucovăț.
vizualizare
47
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. NIȚU NICOLAE, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
46
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. VELCU ADRIAN STĂNEL, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
45
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. ZIDARU DANIELA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
44
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. VOINEA LOREDANA – VASILICA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
43
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. VLĂDULESCU MIRELA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
42 30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. UȚA MONICA MARILENA, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
41
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. UȚA CĂTĂLIN ȘTEFAN personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
40
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. TOANĂ ALINA – NICOLETA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
39
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. STĂNESCU POPESCU – SILVIA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
38
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. SÎRBA ANA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
37
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. ȘEICARU TUDOR, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
36
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. SĂPUNARU STELUȚA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
35
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. PLOSCARU CORNEL, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
34
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. NICHITA VALENTIN – IOAN , funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
33
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. MREJUICĂ ALEXANDRU, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
32
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. MARCIU DARIUS – ADRIAN , funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
31
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. JOIȚA NICOLETA – PUICA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
30
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. FOTA EMILIA – FLORENTINA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
29
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dna. FLOREA ALISA – FLORENTINA, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
28
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. CREȚU NATALIA – CRISTINA, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
27
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. CĂLĂRAȘU CLAUDIU – COSTINEL, personal contractual în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018. vizualizare
26
30.01.2018
Privind stabilirea salariului de bază al Dl. BOGDAN VIOREL, funcționar public în cadrul Primăriei Bucovăț, Jud. Dolj, începând cu data de 01.01.2018.
vizualizare
23
18.01.2018
Privind încetarea contractului individual de muncă a Dl. MREJUICĂ ALEXANDRU.
vizualizare
22
08.01.2018
Privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul com. Bucovăț, județul Dolj.
vizualizare
21
08.01.2018
Privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bucovăț, județul Dolj.
vizualizare
07
05.01.2018
Privind majorarea indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav din com. Bucovăț, județul Dolj.
vizualizare 
02
04.01.2018
Privind convocarea Consiliului Local Bucovăț, județul Dolj, în ședința extraordinară în data de 08.01.2018.
vizualizare
01 03.01.2018 Privind reglementarea instruirii salariaților în domeniul Situațiilor de Urgență.
vizualizare