Formulare SPCLEP

Nr. crt. Denumire document Vizualizare
Adresa nr. 15430 / 30.06.2017 vezi documentul
1 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. vezi documentul
2 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate în situația în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani.
vezi documentul
3 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul expirării / preschimbării buletinelor de identitate. vezi documentul
4 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate  pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, în cazul modificării numelui  și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului. vezi documentul
5 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul schimbării adresei de domiciliu. vezi documentul
6 Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul furtului, pierderii, distrugerii sau deteriorării actului de identitate.
vezi documentul
7 Documente necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorii.
vezi documentul
8 Stabilirea reședinței. vezi documentul
9 Eliberarea actelor de identitate pe bază de procură. vezi documentul
10 Amenzi. vezi documentul
11 Reguli. vezi documentul