Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017

DECEMBRIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
65 21.12.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.7 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul
64 08.12.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.6 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul

NOIEMBRIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
63 20.11.2017 Privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Bucovăț, Județul Dolj. vezi documentul
62 20.11.2017 Privind înființarea și organizarea serviciului “Consiliul Local Bucovăț – Serviciul Apă”, serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Bucovăț, Județul Dolj. vezi documentul
61 07.11.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.5 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul
60 07.11.2017 Privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Pomului de Crăciun pentru anul 2017. vezi documentul

OCTOMBRIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
59 20.10.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.4 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi  documentul
58 20.10.2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. vezi  documentul
57 20.10.2017 Privind aprobarea documentelor necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. vezi  documentul
56 20.10.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Construire Dispensar Medical, Comuna Bucovăț, sat Palilula, Județul Dolj”. vezi documentul
55 20.10.2017 Privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Comunei Bucovăț, Județul Dolj, pentru investiția  “Construire Dispensar Medical, Comuna Bucovăț, sat Palilula, Județul Dolj”. vezi documentul
54 20.10.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Construire Dispensar Medical, Comuna Bucovăț, sat Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul
53 20.10.2017 Privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Comunei Bucovăț, Județul Dolj, pentru investiția “Construire Dispensar Medical, Comuna Bucovăț, sat Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul

SEPTEMBRIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
52 28.09.2017 Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Bucovăț a terenului în suprafață de 1.400 m2 vezi documentul
51 28.09.2017 Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Bucovăț a terenului în suprafață de 13.592 m2 vezi documentul
50 28.09.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.3 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul

AUGUST 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
49 29.08.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.2 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul
48 10.08.2017 Privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri comunale DC97, DC11 Besnea, DC12 Dudu, în Comuna Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul
47 10.08.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare drumuri comunale DC97, DC11 Besnea, DC12 Dudu, în Comuna Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul
46 10.08.2017 Privind aprobarea bugetului rectificat nr.1 de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul
45 07.08.2017 Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Bucovăț a sediului Primăriei Bucovăț, Județul Dolj. vezi documentul
44 07.08.2017 Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Bucovăț a suprafeței de 586 m2 vezi documentul

IULIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
43 28.07.2017 Privind mandatarea Primarului Comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a Asociației “Salubris Dolj”. vezi documentul
42 28.07.2017 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. vezi documentul
41 28.07.2017 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Bucovăț și al S.P.C.L.E.P. Bucovăț, care se aplică începând cu 01.07.2017. vezi documentul
40 28.07.2017 Privind aprobarea investiției “Modernizare drumuri comunale DC97, DC11 Besnea, DC12 Dudu” în comuna Bucovăț, județul Dolj. vezi documentul

IUNIE 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
39 27.06.2017 Privind aprobarea investiției “Construire teren sport cu suprafața sintetică și împrejmuire, în comuna Bucovăț, județul Dolj” și a indicatorilor tehnico-economici. vezi documentul
38 27.06.2017 Privind aprobarea investiției “Modernizare strada Muncii, strada Jiu, strada Cosacu, strada Aleea 2 Dealul Perilor și strada Aleea 3 Dealul Perilor în comuna Bucovăț, județul Dolj” și indicatorilor tehnico-economici. vezi documentul
37 27.06.2017 Privind aprobarea investiției “Construire podeț dalat peste valea Cosacu în com. Bucovăț, sat Palilula, județul Dolj” și a indicatorilor tehnico-economici. vezi documentul

Mai 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
36 29.05.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a Asociației “Salubris Dolj”. vezi documentul
35 29.05.2017 Privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare la data de 31.03.2017. vezi documentul
34 29.05.2017 Privind aprobarea execuției bugetare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare la data de 31.12.2016. vezi documentul

Aprilie 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
33 24.04.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a ADI “Salubris Dolj”. vezi documentul 
32 24.04.2017 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2018. vezi documentul
31 24.04.2017 Privind modificarea art.1 și art.2 al HCL nr.40 / 23.11.2016 privind organizarea și sărbătorirea Zilei comunei Bucovăț. vezi documentul
30 24.04.2017 Privind transformarea funcției publice de inspector debutant în inspector asistent din cadrul compartimentului agricol. vezi documentul
29 07.04.2017 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică pe anul 2017 a comunei Bucovăț, Județul Dolj. vezi documentul
28 07.04.2017 Privind actualizarea proiectului “Modernizare DJ552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, Km 4+200 – 71+771” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 31.10.2016. vezi documentul

Martie 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
27 31.03.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a ADI “Salubris Dolj” și aprobarea cuantumului cotizației aferente anului 2017.
vezi documentul
26 31.03.2017 Privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2017. vezi documentul
25 17.03.2017 Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Dolj și Consiliul Local Bucovăț pentru autorizarea lucrărilor de construcții în baza Legii nr. 50/1991. vezi documentul
24 17.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “construire dispensar medical în comuna Bucovăț, sat Palilula, Județul Dolj”. vezi documentul
23 17.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “construire dispensar medical în comuna Bucovăț, sat Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul
22 17.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “extindere rețea iluminat public în lungime de 8 Km în comuna Bucovăț,  Județul Dolj”. vezi documentul
21 17.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “construcție bază sportivă în comuna Bucovăț, sat Palilula, Județul Dolj”. vezi documentul
20 09.03.2017 Privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un avocat care să reprezinte interesele comunei Bucovăț, Județul Dolj, în toate dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată. vezi documentul
19 09.03.2017 Privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj 2014 – 2020”. vezi documentul
18 07.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “electrificare (extindere) în comuna Bucovăț, sat Bucovăț, Județul Dolj”.
vezi documentul
17 07.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “construcție bază sportivă în comuna Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul
16 07.03.2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “modernizare străzi și drumuri de interes local în lungime totală de 9,60 Km, în comuna Bucovăț, Județul Dolj”. vezi documentul

Februarie 2017
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
15 10.02.2017 Privind alegerea Viceprimarului comunei Bucovăț, Județul Dolj. vezi documentul
14 10.02.2017 Privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții. vezi documentul
13 02.02.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ.
vezi documentul
12 02.02.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, Județul Dolj, pentru a semna în numele și pentru Consiliul Local Bucovăț, toate actele procedurale care se vor emite către instituțiile unde este cazul, pentru formularea de cereri de chemare în judecată, cereri de finanțare, căi de atac, cereri de renunțare la judecată, OCPI, Notar Public. vezi documentul
11  02.02.2017 Privind aprobarea întocmirii documentației cadastrale pentru terenul în suprafață de 1.334 m2 și a clădirilor aferente situate în comuna Bucovăț, sat Bucovăț, nr. 889, Județul Dolj.
 vezi documentul

Ianuarie 2017
 Număr  Data  Scurtă descriere  Vizualizare
10 31.01.2017 Privind desemnare Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Oltenia”. vezi documentul
09  31.01.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a ADI “Salubris Dolj” și aprobarea taxei de mediu pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale prin depozitare.
vezi documentul
08 31.01.2017 Privind mandatarea Primarului comunei Bucovăț, de a vota în Adunarea Generală a ADI “Salubris Dolj” și aprobarea tarifelor propuse ce urmează a fi practicate de către S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. pentru activitatea de “curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținere în funcțiune a acestora pe timpul de polei sau de îngheț”.
vezi documentul
07 31.01.2017 Privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de Interes local pe anul 2017. vezi documentul
06 31.01.2017 Privind aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Bucovăț, Județul Dolj, pentru anul școlar 2017 – 2018. vezi documentul
05 31.01.2017 Privind aprobarea Regulamentului, privind vânzarea bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al comunei Bucovăț. vezi documentul
04 31.01.2017 Privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local al comunei Bucovăț de către persoane juridice și aprobarea eșalonării la plata pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către S.C. ROBUC S.A. vezi documentul
03 31.01.2017 Privind aprobarea pentru închiriere tractor cu utilaje. vezi documentul
02 31.01.2017 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în anul 2017. vezi documentul
01 09.01.2017 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016. vezi documentul