HCL 2018

MAI 2018
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
27 22.05.2018 Privind mandatarea primarului comunei Bucovăț, jud. Dolj, de a susține, vota și aproba în Adunarea Generală a Asociației Salubris Dolj, modificarea în mod corespunzător a anexei nr.14 -“Tarifele pentru activitățile delegate”. vizualizare
26 22.05.2018 Privind modificarea și completarea HCL nr. 9/31.01.2018, referitoare la completarea inventarului domeniului public al Comunei Bucovăț, județul Dolj, cu străzi deschise circulației publice și drumurile de exploatare (De) din satele aparținătoare comunei Bucovăț, județul Dolj. vizualizare
25 22.05.2018 Privind modificarea și completarea HCL nr. 19/27.03.2018, privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Comunei Bucovăț, județul Dolj, cu drumul comunal DS 2/3. vizualizare
24 22.05.2018 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019. vizualizare

APRILIE 2018
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
23 24.04.2018 Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii 416/2001 în anul 2018. vizualizare
22 24.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Execuție și împrejmuire două puțuri forate în comuna Bucovăț, județul Dolj“. vizualizare
21 24.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Construire pod peste Valea Cosacu, comuna Bucovăț, județul Dolj“. vizualizare
20 24.04.2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare DC 1/1 Ristea, DC 505 Catargiu, DE64, DE1519/4, DC155/1, DC155/2, DC155/3, DC156 Șloava, DC9 Drăcsân, DC7 Dealul Perilor-P5, DC4/1, DC5/2, DC306/1, DS2/3, DE768/2, DE1506/1.” vizualizare
MARTIE 2018
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
19 27.03.2018 Privind aprobarea completării inventarului domeniului public al comunei Bucovăț, județul Dolj, cu drumul comunal DS 2/3. vizualizare
18 27.03.2018  Privind atribuirea contractului “Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea și a tarifelor aferente”. vizualizare 
17 27.03.2018 Privind stabilirea datei la care va fi organizată și sărbătorită Ziua comunei Bucovăț, județul Dolj“. vizualizare

FEBRUARIE 2018
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
16 26.02.2018 Privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunei Bucovăț, jud. Dolj, prin introducerea în domeniul privat al comunei Bucovăț a unor suprafețe de teren. vizualizare
15 26.02.2018 Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Bucovăț, jud. Dolj și a Programului de achiziții publice pentru anul 2018. vizualizare
14 14.02.2018 Privind aprobarea protocolului de colaborare între S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. și comuna Bucovăț, jud. Dolj, privind gestionarea populației canine de pe raza comunei Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare
13 14.02.2018 Privind mandatarea primarului comunei Bucovăț, jud. Dolj, de a susține, vota și aproba în Adunarea Generală a Asociației Salubris Dolj, modificarea în mod corespunzător a anexei nr.14 -“Tarifele pentru activitățile delegate”. vizualizare
12 14.02.2018 Privind deschiderea de către școala gimnazială Bucovăț a unor conturi pe sursa E, deschise la Trezoreria Craiova, județul Dolj. vizualizare
11 14.02.2018 Privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2018. vizualizare

IANUARIE 2018
Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
10 31.01.2018 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar în anul 2018. vizualizare
09 31.01.2018 Privind aprobarea completării inventarului domeniului public al comunei Bucovăț, județul Dolj, cu străzi deschise circulației publice și drumurile de exploatare (De) din satele aparținătoare comunei Bucovăț, județul Dolj. vizualizare
08 31.01.2018 Privind solicitarea transmiterii gospodăriilor anexe nr.1 și nr.2, situație în comuna Bucovăț, sat Leamna de Sus, județul Dolj, din domeniul public al județului dolj în domeniul public al comunei Bucovăț. vizualizare
07 22.01.2018 Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare
06 22.01.2018 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare
05 22.01.2018 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Bucovăț nr. 41/28.07.2018. vizualizare
04 22.01.2018 Privind modificarea în parte a HCL Bucovăț, jud. Dolj, nr. 32/26.04.2017 cu privire la modificarea și stabilirea unor taxe locale. vizualizare
03 22.01.2018 Privind aprobarea Codului Etic de integritate al funcționarilor publici și personal contractual din cadrul primăriei comunei Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare
02 22.01.2018 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate U.A.T.C. Bucovăț, jud. Dolj. vizualizare
01 bis 22.01.2018 Privind înființarea Serv. de Iluminat Public al com. Bucovăț, jud. Dolj și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public. vizualizare
01 08.01.2018 Privind aprobarea acoperirii definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017. vizualizare