Informații de interes public

Regulamentul general privind protecția datelor

Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizare
1 Drepturile persoanelor vizate. Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. vezi documentul

Informații CEDO

Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Principiile ce derivă din jurisprudența CEDO vezi documentul
2 Descrierea cauzelor CEDO vezi documentul

Buletin informativ (Legea 544/2001)

Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Lista documentelor pe care Primăria comunei Bucovăț, județul Dolj le comunică din oficiu, potrivit Legii 544/2001  vezi documentul

Solicitare informații. Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001.
Numele și prenumele Funcția Nr. telefon Vizualizează
Fota Emilia – Florentina Inspector 0768.102.621 vezi documentul

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Model formular tip cerere de informații de interes public. vezi documentul

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Model formular tip cerere de informație de interes public anexa nr. 4 vezi documentul
2 Model reclamație administrativă anexa nr. 5 vezi documentul
3 Modalitatea de contestare a deciziei. vezi documentul

Lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu în conformitate cu prevederile art.5, alin.1, lit.a din Legea 544/2001. vezi documentul
2 Acte normative care reglementează activitatea primăriei Comunei Bucovăț, în conformitate cu prevederile art.5, alin.1, lit.g din Legea 544/2001. vezi documentul
3 Lista care cuprinde categoriile de documente produse și/sau gestionate conform art.5, alin.1, lit.h din Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informații de interes public. vezi documentul

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
 1  RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii 544-2001 vizualizare

Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Bugete 2016 – 2017 vezi documentul

Situația plăților (execuția bugetară)
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1

Situația drepturilor salariale precum și alte drepturi prevăzute de acte normative.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează
1 Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (septembrie 2017). vezi documentul
2 Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (martie 2018). vizualizare
3 Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (septembrie 2018). vizualizare
4 Lista funcțiilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (martie 2019). vizualizare 

Bilanțuri contabile.
Nr. crt. Scurtă descriere Vizualizează