Legislație S.V.S.U.

 Din anul 1999
 Denumire Număr  Data  Scurtă descriere  Vizualizare 
 O.U.G.  01  21.01.1999  privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. OUG 1/21.01.1999 

 

Din anul 2003
Denumire Număr Data  Scurtă descriere  Vizualizare
Ordin 1.084 22.12.2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse. ORDIN 1084/22.12.2003

 

Din anul 2004
 Denumire  Număr  Data   Scurtă descriere   Vizualizare
 Lege  481 08.11.2004   privind protecția civilă.  Legea 481/08.11.2004
 Ordin  2/211 /118  05.01.2004  pentru aprobarea procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României.  ORDIN 2/211/118 / 05.01.2004
 O.U.G.  21  15.04.2004  privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.  OUG 21/15.04.2004
H.G. 1489 09.09.2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. HG 1489/09.09.2004
 H.G. 1490  09.09.2004  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. HG 1490/09.09.2004 
 H.G. 1491  09.09.2004 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru Situații de Urgență.  HG 1491/09.09.2004
 H.G. 1492 09.09.2004  privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.  HG 1492/09.09.2004
 Ordin 360  14.09.2004  pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru Situații de Urgență. ORDIN 360/14.09.2004
H.G. 2.288 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea Situațiilor de Urgență. HG 2.288/09.12.2004

 

Din anul 2005
Denumire Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
H.G. 547 09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Protecție Civilă. HG 547/09.06.2005
O.M.A.I. 712 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul Situațiilor de Urgență. OMAI 712/23.06.2005
H.G. 642 29.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al Protecției Civile, în funcție de tipurile și riscurile specifice. HG 642/29.06.2005
 Ordin 718 30.06.2005   pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru Situații de Urgență. ORDIN 718/30.06.2005 
Ordin 736 22.07.2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate primăriile din zona de risc în caz de iminență a producerii unor Situații de Urgență. ORDIN 736/22.07.2005
 O.M.A.I. 786 02.09.2005   privind modificarea și completarea Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul Situațiilor de Urgență.  OMAI 786/02.09.2005
Ordin 886 30.09.2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației. ORDIN 886/30.09.2005
OMTCT / O.M.A.I. 1995 / 1160 18.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren. OMAI 1995/1160 / 18.11.2005
 H.G. 1.579 08.12.2005   pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare. HG 1579/08.12.2005
Din anul 2006
Denumire Număr Data Scurtă descriere Vizualizare
O.M.A.I. 1134 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste. OMAI 1134/13.01.2006