Incredintari Directe 2017

Reparații drumuri în comuna Bucovăț, Județul Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
12.12.2017 Anunț – achiziție directă (în atenția tuturor operatorilor economici interesați). vezi documentul

Reparație clădire Școala Gimnazială Bucovăț, județul Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
07.11.2017 Anunț – achiziție directă (în atenția tuturor operatorilor economici interesați). vezi documentul
14.11.2017 Proces – verbal al ședinței de evaluare al ofertelor. vezi documentul