Incredințări Directe

Incredințări Directe 2018

Execuție lucrare: Construire pod dalat peste Valea Cosacu, com. Bucovăț, jud. Dolj
 Data Scurtă descriere Vizualizare
04.05.2018 Anunț – achiziție directă vizualizare
Fișa de date vizualizare
Parte scrisă vizualizare
Piese desenate vizualizare
Formulare vizualizare

Execuție lucrare: Modernizare DC97, DC11 BESNEA și DC12 DUDU în com. Bucovăț, jud Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
12.04.2018 Anunț – achiziție directă vizualizare
Fișa de date vizualizare
Parte scrisă vizualizare
Piese desenate vizualizare
Studiu geotehnic vizualizare
Studiu topografic vizualizare
Expertiză tehnică  vizualizare
Caiete de sarcini  vizualizare
Formulare  vizualizare

Execuție lucrare: Modernizare DC97, DC11 BESNEA și DC12 DUDU în com. Bucovăț, jud Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
 13.03.2018 Anunț – achiziție directă vizualizare
Fișa de date vizualizare
Parte scrisă vizualizare
Piese desenate vizualizare
Studiu geotehnic vizualizare
Studiu topografic vizualizare
Expertiză tehnică vizualizare
Caiete de sarcini vizualizare
Formulare vizualizare

Servicii de proiectare și execuție lucrare: Construire dispensar medical în com. Bucovăț, sat Palilula, jud. Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
 14.02.2018 Anunț – achiziție directă Vizualizare
Fișa de date Vizualizare
Parte scrisă Vizualizare
Partea desenată Vizualizare
Studiu energetic Vizualizare
Studiu geotehnic Vizualizare
27.02.2018 Proces – verbal al ședinței de evaluare vizualizare

Incredintari Directe 2017

Reparații drumuri în comuna Bucovăț, Județul Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
12.12.2017 Anunț – achiziție directă (în atenția tuturor operatorilor economici interesați). vezi documentul

Reparație clădire Școala Gimnazială Bucovăț, județul Dolj
Data Scurtă descriere Vizualizare
07.11.2017 Anunț – achiziție directă (în atenția tuturor operatorilor economici interesați). vezi documentul
14.11.2017 Proces – verbal al ședinței de evaluare al ofertelor. vezi documentul