Modalitatea de contestare a deciziei

PRIMĂRIA COMUNEI BUCOVĂȚ

JUDEȚUL DOLJ

 

Modalitatea de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu o reclamație administrativă conducătorului instituției.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul instituției.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat în condițiile legii.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră încontinuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art.7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxe de timbru pentru plângerea la Tribunal și recursul la Curtea de Apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Ultimele actualizari