Dispoziții primar 2017

Martie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
120 17.03.2017 Privind desemnarea d-nei. Joița Nicoleta – Puica ca îndrumător pentru perioada de stagiu a d-nei. Toană Nicoleta – Alina. vezi documentul
119 15.03.2017 Privind suspendarea dreptului la venit minim garantat (Iovan Gheorghe). vezi documentul
118 15.03.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Cristea Marilena – Ileana). vezi documentul
117 15.03.2017 Privind aprobarea ajutorului pentru combustibili solizi și lichizi Popescu Elena – Cristina.
vezi documentul
116 15.03.2017 Privind aprobarea ajutorului pentru combustibili solizi și lichizi Tiră Marieta. vezi documentul
115 06.03.2017 Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor pentru numitul Codițoiu Luca – Filip.
vezi documentul
114
113 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Ploscaru Cornel.
vezi documentul
112 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Șeicaru Tudor. vezi documentul
111 09.03.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Tiră Marieta) vezi documentul
110 09.03.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Popescu Elena Cristina) vezi documentul
109 09.03.2017 Privind încetarea dreptului la venit minim garantat (Marcu Mariana) vezi documentul
108 06.03.2017 Privind desemnarea domnului Bogdan Viorel ca îndrumător  pentru perioada de stagiu a doamnei Voinea Loredana Vasilica. vezi documentul
107 06.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vezi documentul
106 06.03.2017 Privind propunerea majorării indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav din comuna Bucovăț. vezi documentul
105 06.03.2017 Privind încetarea plății indemnizației lunare de însoțitor pentru numitul Fedorca David Nicolae. vezi documentul
104 03.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vezi documentul
103 01.03.2017 Privind propunerea de angajare ca asistent personal a d-nei Codițoiu Cristina ca însoțitor al minorului Codițoiu Luca – Filip.
 vezi documentul
Februarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
102 28.02.2017 Privind mutarea temporară, pe o perioadă de 6 luni, a d-nei Fota Emilia – Florentina – funcționar, din cadrul compartimentului Urbanism în cadrul compartimentului Agricol. vezi documentul
101 28.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Panduru Manuela). vezi documentul
100 28.02.2017 Privind numirea domnului Marciu Darius – Adrian în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
99 28.02.2017 Privind numirea d-nei Toană Nicoleta – Alina în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
98 27.02.2017 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru minorul (Codițoiu Luca – Filip). vezi documentul
97 20.02.2017 Privind reactualizarea Regulamentului cadru, privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local și Centrului Operativ cu Activitate Temporală pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vezi documentul
96 20.02.2017 Privind reactualizarea componenței nominale a Comitetului Local și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vezi documentul
95 20.02.2017 Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap a d-nei Stroie Sofia pentru domnul Stroie Dumitru.
vezi documentul
94 20.02.2017 Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap a d-nei Trașcă Maria pentru domnul Trașcă Paul. vezi documentul
93 20.02.2017 Privind propunere de angajare ca asistent a d-nei. Marcu Mariana pentru minorul Sadoveanu Cristian – Gabriel. vezi documentul
92 20.02.2017 Privind propunere prelungirea indemnizației lunare de însoțitor pentru minorul (Codițoiu Luca – Filip). vezi documentul
91 20.02.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Truță Alina – Camelia). vezi documentul
90 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Smarandache Viorel – Nicușor). vezi documentul
89 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Dimoiu Mihaela – Marinela). vezi documentul
88 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Danciu Anca – Mirela). vezi documentul
87 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Nicola Dorinela – Ionela). vezi documentul
86 20.02.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Stoian Fănel). vezi documentul
85 20.02.2017 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Oprița Cristina – Elena). vezi documentul
84 20.02.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Bozolan Florentina – Daniela). vezi documentul
83 20.02.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Neacșu Ionela). vezi documentul
82 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Ghiță Sorin). vezi documentul
81 20.02.2017 Privind modificarea dreptului la ajutor social (Ghiță Sorin). vezi documentul
80 20.02.2017 Privind încetarea dreptului la venit minim garantat (Surugiu Jeni – Simona). vezi documentul
79 20.02.2017 Privind încetarea dreptului la venit minim garantat (Bădin Camelia). vezi documentul
78 20.02.2017 Privind încetarea dreptului la venit minim garantat (Artimon Aneta). vezi documentul
77 20.02.2017 Privind acordarea dreptului la stimulent educațional (Gheorghe Doinița). vezi documentul
76 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Barcan Gabi). vezi documentul
75 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Vulea Cristina). vezi documentul
74 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Vlădulescu Dănuț). vezi documentul
73 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Smarandache Gheorghița). vezi documentul
72 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Puiu Gabriela). vezi documentul
71 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Mrejuică Mariana). vezi documentul
70 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Maior Felicia – Nuți). vezi documentul
69 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Cotea Nicolița). vezi documentul
68 20.02.2017 Privind majorarea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav (Cotea Gheorghe). vezi documentul
67 15.02.2017 Privind numirea doamnei Voinea Loredana-Vasilica în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
66  
65 03.02.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară. vezi documentul

Ianuarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
64 31.01.2017 Privind promovarea în grad profesional a domnului Nichita Valentin Ioan. vezi documentul
63 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Zidaru Daniela). vezi documentul
62 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Vlădulescu Mirela). vezi documentul
61 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Monica-Marilena). vezi documentul
60 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Cătălin Ștefan). vezi documentul
59 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Stănescu popescu-Silvia). vezi documentul
58 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Sîrba Ana). vezi documentul
57 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Șeicaru Tudor). vezi documentul
56 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Săpunaru Steluța). vezi documentul
55 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Ploscaru Cornel). vezi documentul
54 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Nițu Nicolae). vezi documentul
53 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Mrejuică Alexandru). vezi documentul
52 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Joița Nicoleta-Puica). vezi documentul
51 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Fota Emilia-Florentina). vezi documentul
50 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Florea Alisa-Florentina). vezi documentul
49 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Dobre Lavinia). vezi documentul
48 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Crețu Natalia-Cristina). vezi documentul
47 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Călărașu Claudiu-Costinel). vezi documentul
46 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Bogdan Viorel). vezi documentul
45  
44 30.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
43 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina și doamnei Dobre Lavinia responsabile cu activitatea de arhivă în condițiile prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare. vezi documentul
42 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina responsabilă cu activitatea de secretariat și registratura generală. vezi documentul
41 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Dobre Lavinia responsabilă cu gestionarea bunurilor materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și bunuri ce aparțin domeniului public și privat al comunei Bucovăț. vezi documentul
40 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.323 / 14.11.2016 vezi documentul
39 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.322 / 14.11.2016 vezi documentul
38 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.321 / 09.11.2016 vezi documentul
37 25.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Crețu Natalia-Cristina). vezi documentul
36 25.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
35 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Luță Maria)
vezi documentul
34 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Sîrbu Aurela-Aurora) vezi documentul
33 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Trandafir Ionela-Adela) vezi documentul
32 25.01.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Jega Cristina-Iuliana) vezi documentul
31 25.01.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Grădinaru Ionel-Marius) vezi documentul
30 25.01.2017 Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (Țecu Elena-Despina) vezi documentul
29 25.01.2017 Privind aprobarea ajutorului pentru combustibili solizi și lichizi (Smarandache Marin). vezi documentul
28 25.01.2017 Privind aprobarea ajutorului pentru combustibili solizi și lichizi (Mustăcioară Constantina). vezi documentul
27 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Andrei Nicu).  vezi documentul
26 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Smarandache Marin). vezi documentul
25  
24 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nițu Nicolae). vezi documentul
23 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Zidaru Daniela). vezi documentul
22 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Vlădulescu Mirela). vezi documentul
21 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Monica-Marilena). vezi documentul
20 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Cătălin-Ștefan). vezi documentul
19 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Stănescu Popescu-Silvia). vezi documentul
18 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Sîrba Ana). vezi documentul
17 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Șeicaru Tudor). vezi documentul
16 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Săpunaru Steluța). vezi documentul
15 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Ploscaru Cornel). vezi documentul
14 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nichita Valentin-Ioan). vezi documentul
13 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Mrejuică Alexandru). vezi documentul
12 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Joița Nicoleta-Puica). vezi documentul
11 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Fota Emilia-Florentina). vezi documentul
10 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Dobre Lavinia). vezi documentul
09 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Călărașu Claudiu-Costinel). vezi documentul
08 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Bogdan Viorel). vezi documentul
07 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Florea Alisa-Florentina). vezi documentul
06 17.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
05 13.01.2017 Privind prelungire durată contract de muncă. vezi documentul
04 12.01.2017 Privind acordarea dreptului de venit minim garantat.  
03  04.01.2017 Privind convocare Consiliului Local Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară în data de 09.01.2017. vezi documentul
02 04.01.2017 Privind constituire comisie examen promovare grad profesional. vezi documentul
01 03.01.2017 Privind încetarea contractului de muncă al Dl. Stuparu Ștefan. vezi documentul