Dispoziții primar 2017

Martie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
120 17.03.2017 Privind desemnarea d-nei. Joița Nicoleta – Puica ca îndrumător pentru perioada de stagiu a d-nei. Toană Nicoleta – Alina. vezi documentul
114
113 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Ploscaru Cornel.
vezi documentul
112 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Șeicaru Tudor. vezi documentul
108 06.03.2017 Privind desemnarea domnului Bogdan Viorel ca îndrumător  pentru perioada de stagiu a doamnei Voinea Loredana Vasilica. vezi documentul
107 06.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vezi documentul
106 06.03.2017 Privind propunerea majorării indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav din comuna Bucovăț. vezi documentul
104 03.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vezi documentul
Februarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
102 28.02.2017 Privind mutarea temporară, pe o perioadă de 6 luni, a d-nei Fota Emilia – Florentina – funcționar, din cadrul compartimentului Urbanism în cadrul compartimentului Agricol. vezi documentul
100 28.02.2017 Privind numirea domnului Marciu Darius – Adrian în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
99 28.02.2017 Privind numirea d-nei Toană Nicoleta – Alina în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
97 20.02.2017 Privind reactualizarea Regulamentului cadru, privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local și Centrului Operativ cu Activitate Temporală pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vezi documentul
96 20.02.2017 Privind reactualizarea componenței nominale a Comitetului Local și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vezi documentul
67 15.02.2017 Privind numirea doamnei Voinea Loredana-Vasilica în funcția publică de inspector debutant. vezi documentul
66  
65 03.02.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară. vezi documentul

Ianuarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
64 31.01.2017 Privind promovarea în grad profesional a domnului Nichita Valentin Ioan. vezi documentul
63 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Zidaru Daniela). vezi documentul
62 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Vlădulescu Mirela). vezi documentul
61 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Monica-Marilena). vezi documentul
60 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Cătălin Ștefan). vezi documentul
59 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Stănescu popescu-Silvia). vezi documentul
58 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Sîrba Ana). vezi documentul
57 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Șeicaru Tudor). vezi documentul
56 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Săpunaru Steluța). vezi documentul
55 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Ploscaru Cornel). vezi documentul
54 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Nițu Nicolae). vezi documentul
53 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Mrejuică Alexandru). vezi documentul
52 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Joița Nicoleta-Puica). vezi documentul
51 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Fota Emilia-Florentina). vezi documentul
50 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Florea Alisa-Florentina). vezi documentul
49 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Dobre Lavinia). vezi documentul
48 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Crețu Natalia-Cristina). vezi documentul
47 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Călărașu Claudiu-Costinel). vezi documentul
46 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Bogdan Viorel). vezi documentul
45  
44 30.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
43 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina și doamnei Dobre Lavinia responsabile cu activitatea de arhivă în condițiile prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare. vezi documentul
42 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina responsabilă cu activitatea de secretariat și registratura generală. vezi documentul
41 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Dobre Lavinia responsabilă cu gestionarea bunurilor materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și bunuri ce aparțin domeniului public și privat al comunei Bucovăț. vezi documentul
40 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.323 / 14.11.2016 vezi documentul
39 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.322 / 14.11.2016 vezi documentul
38 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.321 / 09.11.2016 vezi documentul
37 25.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Crețu Natalia-Cristina). vezi documentul
36 25.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
26 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Smarandache Marin). vezi documentul
25  
24 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nițu Nicolae). vezi documentul
23 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Zidaru Daniela). vezi documentul
22 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Vlădulescu Mirela). vezi documentul
21 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Monica-Marilena). vezi documentul
20 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Cătălin-Ștefan). vezi documentul
19 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Stănescu Popescu-Silvia). vezi documentul
18 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Sîrba Ana). vezi documentul
17 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Șeicaru Tudor). vezi documentul
16 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Săpunaru Steluța). vezi documentul
15 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Ploscaru Cornel). vezi documentul
14 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nichita Valentin-Ioan). vezi documentul
13 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Mrejuică Alexandru). vezi documentul
12 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Joița Nicoleta-Puica). vezi documentul
11 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Fota Emilia-Florentina). vezi documentul
10 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Dobre Lavinia). vezi documentul
09 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Călărașu Claudiu-Costinel). vezi documentul
08 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Bogdan Viorel). vezi documentul
07 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Florea Alisa-Florentina). vezi documentul
06 17.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vezi documentul
05 13.01.2017 Privind prelungire durată contract de muncă. vezi documentul
04 12.01.2017 Privind acordarea dreptului de venit minim garantat.  
03  04.01.2017 Privind convocare Consiliului Local Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară în data de 09.01.2017. vezi documentul
02 04.01.2017 Privind constituire comisie examen promovare grad profesional. vezi documentul
01 03.01.2017 Privind încetarea contractului de muncă al Dl. Stuparu Ștefan. vezi documentul