Dispoziții primar 2017

Martie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
120 17.03.2017 Privind desemnarea d-nei. Joița Nicoleta – Puica ca îndrumător pentru perioada de stagiu a d-nei. Toană Nicoleta – Alina. vizualizare
114
113 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Ploscaru Cornel.
vizualizare
112 09.03.2017 Privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin avertisment scris d-lui Șeicaru Tudor. vizualizare
108 06.03.2017 Privind desemnarea domnului Bogdan Viorel ca îndrumător  pentru perioada de stagiu a doamnei Voinea Loredana Vasilica. vizualizare
107 06.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vizualizare
106 06.03.2017 Privind propunerea majorării indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav din comuna Bucovăț. vizualizare
104 03.03.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, județul Dolj, în ședință extraordinară. vizualizare

Februarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
102 28.02.2017 Privind mutarea temporară, pe o perioadă de 6 luni, a d-nei Fota Emilia – Florentina – funcționar, din cadrul compartimentului Urbanism în cadrul compartimentului Agricol. vizualizare
100 28.02.2017 Privind numirea domnului Marciu Darius – Adrian în funcția publică de inspector debutant. vizualizare
99 28.02.2017 Privind numirea d-nei Toană Nicoleta – Alina în funcția publică de inspector debutant. vizualizare
97 20.02.2017 Privind reactualizarea Regulamentului cadru, privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local și Centrului Operativ cu Activitate Temporală pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vizualizare
96 20.02.2017 Privind reactualizarea componenței nominale a Comitetului Local și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență constituite la nivelul localității Bucovăț. vizualizare
67 15.02.2017 Privind numirea doamnei Voinea Loredana-Vasilica în funcția publică de inspector debutant. vizualizare
66  
65 03.02.2017 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară. vizualizare

Ianuarie 2017
Nr. Dispoziție Data Scurtă descriere Vizualizează
64 31.01.2017 Privind promovarea în grad profesional a domnului Nichita Valentin Ioan. vizualizare
63 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Zidaru Daniela). vizualizare
62 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Vlădulescu Mirela). vizualizare
61 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Monica-Marilena). vizualizare
60 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Uța Cătălin Ștefan). vizualizare
59 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Stănescu popescu-Silvia). vizualizare
58 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Sîrba Ana). vizualizare
57 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Șeicaru Tudor). vizualizare
56 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Săpunaru Steluța). vizualizare
55 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Ploscaru Cornel). vizualizare
54 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Nițu Nicolae). vizualizare
53 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Mrejuică Alexandru). vizualizare
52 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Joița Nicoleta-Puica). vizualizare
51 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Fota Emilia-Florentina). vizualizare
50 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Florea Alisa-Florentina). vizualizare
49 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Dobre Lavinia). vizualizare
48 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Crețu Natalia-Cristina). vizualizare
47 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Călărașu Claudiu-Costinel). vizualizare
46 31.01.2017 Privind majorarea salariilor personalului Primăriei Bucovăț (Bogdan Viorel). vizualizare
45 31.01.2018 Privind convocarea Consiliului Local al com. Bucovăț, jud. Dolj în ședință extraordinară. vizualizare 
44 30.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vizualizare
43 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina și doamnei Dobre Lavinia responsabile cu activitatea de arhivă în condițiile prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare. vizualizare
42 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Florea Alisa Florentina responsabilă cu activitatea de secretariat și registratura generală. vizualizare
41 30.01.2017 Privind desemnarea doamnei Dobre Lavinia responsabilă cu gestionarea bunurilor materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și bunuri ce aparțin domeniului public și privat al comunei Bucovăț. vizualizare
40 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.323 / 14.11.2016 vizualizare
39 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.322 / 14.11.2016 vizualizare
38 25.01.2017 Revocare Dispoziția nr.321 / 09.11.2016 vizualizare
37 25.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Crețu Natalia-Cristina). vizualizare
36 25.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vizualizare
26 25.01.2017 Privind acordarea dreptului la venit minim garantat (Smarandache Marin). vizualizare
25  
24 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nițu Nicolae). vizualizare
23 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Zidaru Daniela). vizualizare
22 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Vlădulescu Mirela). vizualizare
21 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Monica-Marilena). vizualizare
20 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Uța Cătălin-Ștefan). vizualizare
19 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Stănescu Popescu-Silvia). vizualizare
18 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Sîrba Ana). vizualizare
17 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Șeicaru Tudor). vizualizare
16 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Săpunaru Steluța). vizualizare
15 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Ploscaru Cornel). vizualizare
14 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Nichita Valentin-Ioan). vizualizare
13 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Mrejuică Alexandru). vizualizare
12 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Joița Nicoleta-Puica). vizualizare
11 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Fota Emilia-Florentina). vizualizare
10 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Dobre Lavinia). vizualizare
09 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Călărașu Claudiu-Costinel). vizualizare
08 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Bogdan Viorel). vizualizare
07 17.01.2017 Privind acordare spor condiții vătămătoare (Florea Alisa-Florentina). vizualizare
06 17.01.2017 Privind constituire comisie de concurs. vizualizare
05 13.01.2017 Privind prelungire durată contract de muncă. vizualizare
03  04.01.2017 Privind convocare Consiliului Local Bucovăț, Județul Dolj, în ședința ordinară în data de 09.01.2017. vizualizare
02 04.01.2017 Privind constituire comisie examen promovare grad profesional. vizualizare
01 03.01.2017 Privind încetarea contractului de muncă al Dl. Stuparu Ștefan. vizualizare