SVSU

Atribuțiile Compartimentului TEHNIC

Cu atribuții în domeniul preveniri și stingerii incendiilor se ocupă cu:

 • Planificarea activităților de stingere a incendiilor;
 • Planificarea activităților de stingere a incendiilor;
 • Organizarea activității de stingere a incendiilor;
 • Monitorizează activitatea de stingere a incendiilor;
 • Acordarea de activități de specialitate in situații critice;
 • Elaborare de documente specific activităților P.S.I.;
 • Avizarea documentelor privind prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Instruirea personalului în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
 • Investigarea contextului producerii incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

 

Atribuțiile Compartimentului Protecție Civilă

Cu atribuții de coordonare, îndrumare și control la realizarea activităților și măsurilor de protecție civilă:

 • Participă la pregătirea serviciilor de urgență a salariațiilor și populației;
 • Gestionează permament și baza de date referitoare la situațiile de urgență;
 • Intocmește informări periodice privind situația operative sau stadiul indeplinirii deciziilor adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta
 • Actualizeaza Regulamentul privind,organizarea,atributiile si functionarea Celulei de Urgenta
 • La nevoie intocmeste Dispozitia privind Constituirea Comisiei de cercetare si evaluare a pagubelelor produse in situatii de urgent
 • Intocmeste Planul de analiza si acoperire a riscurilor a localitatii
 • Intocmeste si actualizeaza Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgent specific provocate de cutremur sau alunecari de teren
 • Intocmeste si actualizeaza Planul de aparare impotriva inundatiilor, getarilor si poluarilor accidentale
 • Intocmeste si actualizeaza Extrasul din Planul de protective si interventie in caz de accident nuclear sau urgent radiologica
 • Intocmeste si actualizeaza Planul de protective si interventie in caz de accidente grave pe cai de transport
 • Intocmeste si actualizeaza Planul de evacuare in situatii de urgent, avizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gheorghe Pop de Basesti al Judetului Maramures
 • Intocmeste si actualizeaza Dosarul ethnic al mijloacelor de instiintare-alarmare
 • Are in evident harti, planuri, schite, trasee retele de utilitati ale zonei de competent
 • Verifica in permamenta mentinerea obiectivelor de adapostire in situatii de urgent
 • Prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru inzestrarea formatiilor si realizarea masurilor de protective civila